Już jest! Nasz oficjalny plakat z informacjami na temat festynu. Miejmy nadzieję, że pięknie wpisze się w krajobraz Zawodzia i skutecznie dotrze do wszystkich mieszkańców z konkretną wiedzą, ale i zachętą do przybycia na festyn!

Share This